KVKK Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni

Bu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") uyarınca, kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili olarak sizi bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

1. Veri Sorumlusu:
Veri sorumlusu olarak, [skyes car rental] ("skyes") kişisel verilerinizin işlenmesinden sorumlu olacaktır.

2. Kişisel Veri İşleme Amaçları:
Kişisel verileriniz, aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:

Şirket politika ve prosedürlerine uygun olarak iş süreçlerinin yürütülmesi,
Hizmet kalitesinin artırılması ve size özel hizmet sunabilmek,
Yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi.
3. İşlenen Kişisel Veri Kategorileri:
Şirket tarafından işlenen kişisel veriler şu kategorilere ait olabilir:

İletişim bilgileri (ad, soyad, e-posta adresi, telefon numarası),
Kimlik bilgileri (TC kimlik numarası, pasaport bilgileri),
Finansal bilgiler (banka hesap bilgileri),
Konum bilgileri,
Diğer bilgiler (tercihleriniz, şikayetleriniz).
4. Kişisel Veri Toplama Yöntemleri:
Kişisel verileriniz, çeşitli kanallar aracılığıyla toplanabilir: web siteleri, mobil uygulamalar, çağrı merkezi, sosyal medya, e-posta iletişimi gibi.

5. Kişisel Verilerin Aktarılması:
Kişisel verileriniz, yasal düzenlemeler ve KVKK kapsamında belirtilen şartlar çerçevesinde, iş ortaklarımız, hizmet sağlayıcılarımız ve resmi mercilere aktarılabilecektir.

6. Kişisel Veri Güvenliği:
Şirket, kişisel verilerinizi korumak için gerekli güvenlik önlemlerini alır ve bu verilerin yetkisiz erişim, kayıp, hatalı kullanım veya ifşa edilme risklerine karşı korunmasını sağlamak amacıyla teknik ve organizasyonel önlemleri uygular.

7. Kişisel Veri Sahibinin Hakları:
KVKK uyarınca, kişisel veri sahipleri olarak, veri işlenip işlenmediğini öğrenme, bilgi talep etme, verilerinizi düzeltme veya silme, işleme faaliyetlerine itiraz etme ve kişisel verilerinize erişim gibi haklara sahipsiniz.

8. Aydınlatma Metni Güncellemeleri:
Şirket, bu Aydınlatma Metni'ni güncelleyebilir. Güncellenmiş metni incelemek için düzenli olarak kontrol etmeniz önemlidir.

Bu Aydınlatma Metni'nde yer almayan konularda daha fazla bilgi almak için lütfen [08503080333] www.skyescarrental.com üzerinden bize ulaşın.

Whatsapp Telefon